Υποψήφιοι Εργαζόμενοι

Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «Veraltis Asset Management Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», με έδρα στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Κηφισίας 1-3, (εφεξής «Veraltis Asset Management» ή «Εταιρεία»), είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΔΠ») και τη λοιπή εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία στο πλαίσιο της συλλογής του βιογραφικού σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ:

Στο πλαίσιο της  εκδήλωσης του ενδιαφέροντος σας εργασία στην Εταιρεία μας. Η Veraltis συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που αναφέρετε στο βιογραφικό σας, όπως στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ:

Η συλλογή των ανωτέρω προσωπικών σας δεδομένων εδράζεται στη νομική βάση  του έννομου  συμφέροντος της Εταιρείας να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας, με σκοπό την αξιολόγηση και εξεύρεση του κατάλληλου υποψηφίου για την εκάστοτε θέση εργασίας. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε και εφόσον μας παράσχετε τη ρητή σας συγκατάθεση, το βιογραφικό σας θα διατηρηθεί στη βάση μας και για πιθανές μελλοντικές θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ:

Τα προσωπικά σας δεδομένα, συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από τους υπεύθυνους, εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους της Εταιρείας μας. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης υποψηφίων αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι εταιρείες εξεύρεσης & αξιολόγησης προσωπικού,  πάροχοι των πληροφοριακών μας συστημάτων, καθώς επίσης και άλλες εταιρείες του Ομίλου με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ:

Τα προσωπικά σας δεδομένα, θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους (1) από την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους για συγκεκριμένη θέση εργασίας. Εφόσον μας παράσχετε την ρητή σας συγκατάθεση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για συνολική περίοδο 12 μηνών από την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους και για μελλοντικές θέσεις εργασίας. Σε κάθε περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας για την άμεση διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

This site is registered on wpml.org as a development site.