Χειρισμός Παραπόνων

H Εταιρεία Veraltis στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους οφειλέτες και επιδιώκει τη συνεχή βελτίωσή τους. Οι σχετικές πολιτικές και διαδικασίες καθορίζουν τις αρχές και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία λαμβάνει και διαχειρίζεται τα παράπονα των οφειλετών, διασφαλίζεται η έγκυρη, αποτελεσματική και δίκαιη διαχείριση τους καθώς επίσης και η εμπιστευτικότητα. Οι διαδικασίες είναι ανάλογες με τη φύση, την ποικιλία και την πολυπλοκότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία.

Πως μπορείτε να υποβάλλετε Παράπονο

    • Υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την συνημμένη Φόρμα Υποβολής Παραπόνου (εναλλακτικά υποβάλλοντας συμπληρωμένη τη Φόρμα Υποβολής Παραπόνου, την οποία θα βρείτε πατώντας εδώ)
    • Αποστέλλοντας συμπληρωμένη τη Φόρμα Υποβολής Παραπόνων μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@veraltis.gr
    • Αποστέλλοντας εγγράφως ή προσκομίζοντας στα γραφεία της εταιρείας – Λ. Κηφισίας 1-2, 11523 Αθήνα-(υπόψη Τμήματος Διαχείρισης Παραπόνων), τη συμπληρωμένη Φόρμα Υποβολής Παραπόνου
    • Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 216-2005000

Φόρμα Υποβολής Παραπόνου

Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε με ασφάλεια και ταχύτητα το αίτημα σας, παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης – ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας- , καθώς και κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία για τη συνεργασία σας με την εταιρεία, όπως επίσης και να περιγράψετε με σαφήνεια και ακρίβεια το πρόβλημα.

Διαδικασία

Το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων, άμεσα μετά την παραλαβή του παραπόνου, θα σας χορηγήσει βεβαίωση παραλαβής. Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον έγγραφα ή πρόσθετα στοιχεία, θα σας ενημερώσει σχετικά.

Στη συνέχεια, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα της Εταιρείας  θα προβεί στη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, θα εξετάσει και θα διερευνήσει σε βάθος το περιεχόμενο του παραπόνου που υποβάλλατε, με σκοπό να προβεί σε αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη απάντηση.

Χρόνος απόκρισης στο Παράπονο σας

Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο παράπονο σας δίκαια, εμπεριστατωμένα, με ακρίβεια και όσο πιο άμεσα γίνεται και σε κάθε περίπτωση  εντός του προβλεπόμενου από το κανονιστικό πλαίσιο χρόνο των 45 ημερών. Εάν, σε περίπτωση πολύπλοκου αιτήματος, δεν μπορέσουμε να ανταποκριθούμε εντός αυτού του πλαισίου θα σας ενημερώσουμε εγγράφως για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διερεύνηση και η απάντηση στο παράπονο σας.

Τι μπορείτε να κάνετε εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντηση μας

Σε περίπτωση που δεν σας ικανοποίησε η τελική απάντηση της εταιρείας μας, μπορείτε να  αποταθείτε στους παρακάτω φορείς ή και σε οποιοδήποτε άλλο μηχανισμό εναλλακτικής / εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών

 

 

Τράπεζα της Ελλάδος / Διεύθυνση Εποπτείας Τραπεζικού Συστήματος

Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα
Τηλ:   210 3201111,  210 3205011
Fax: 210 3205400
Email: dep.bankingsupervision@bankofgreece.gr

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα
Tηλ.: 1520
Fax: 210 3843549
Email: 1520@efpolis.gr

Συνήγορος του Καταναλωτή

Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα
Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
Fax: 210 6460414
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
Ιστοσελίδα: www.synigoroskatanaloti.gr

Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής παραπόνου δεν αναστέλλει καμία εκ του νόμου προθεσμία..

This site is registered on wpml.org as a development site.